Familjeägt fastighetsbolag som varit med och byggt upp Stockholm sedan 1938. Olov Lindgren AB äger och förvaltar hyresfastigheter i Stockholm. Vi erbjuden kontor, butiker och bostäder med god kvalitet och hög service.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Olov Lindgren
Drottninggatan 97
104 30 Stockholm

Anders Fagerkrantz
Vxl: 08-690 25 00 https://www.olovlindgren.se/

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Vi ska genomföra miljöförbättrande åtgärder i den takt fastighetsbranschen utvecklas inom området
  • Vi ska minska företagets miljöpåverkande koldioxidutsläpp i den takt som vi minska energianvändningen

Specifika mål rörande energieffektivisering

  • Genomföra energieffektiviseringsprojekt i 10 procent av fastigheterna
  • Förbrukning per kvadratmeter av köpt energi ska långsiktigt minska med i snitt 4 procent årligen eller med 20 procent till 2020

Årlig energianvändning

2020 2019 2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år)

Publicerad
Senast uppdaterad