Familjeägt fastighetsbolag som varit med och byggt upp Stockholm sedan 1938. Olov Lindgren AB äger och förvaltar hyresfastigheter i Stockholm. Vi erbjuden kontor, butiker och bostäder med god kvalitet och hög service.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Olov Lindgren
Drottninggatan 97
104 30 Stockholm

Anders Fagerkrantz

Vxl: 08-690 25 00

https://www.olovlindgren.se/

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Vi ska genomföra miljöförbättrande åtgärder i den takt fastighetsbranschen utvecklas inom området
  • Vi ska minska företagets miljöpåverkande koldioxidutsläpp i den takt som vi minska energianvändningen

Specifika mål rörande energieffektivisering

  • Genomföra energieffektiviseringsprojekt i 10 procent av fastigheterna
  • Förbrukning per kvadratmeter av köpt energi ska långsiktigt minska med i snitt 4 procent årligen eller med 20 procent till 2020

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år)
Publicerad
Senast uppdaterad