Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Bostadsbolaget äger drygt 12 000 hyreslägenheter i 31 områden.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Helsingborgshem
Box 3055
Drottninggatan 136B
250 03 Helsingborg

Christian Gillheim
Vxl: 042-20 80 00
www.helsingborgshem.se

Specifika mål rörande energieffektivisering

Helsingborgshem har satt mål kring sänkt energiförbrukning som kräver insatser inom såväl teknik och uppföljning som ökad kunskap och motivation hos individen att förändra sitt beteende.

Vid nybyggnation arbetar Helsingborgshem aktivt med att få in förnyelsebara energikällor, t.ex. genom solpaneler.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 109,25 106,2 108,6 110,0
Publicerad
Senast uppdaterad