Familjebostäder i Stockholm är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholm.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm

Helena Ulfsparre
Vxl: 08-737 20 00
www.familjebostader.com

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Familjebostäders tre största miljöpåverkande faktorer är energianvändningen i fastigheter (värme, el och varmvatten), byggprojekt och avfall från fastigheter. Utifrån detta har Familjebostäder följande övergripande miljömål:

  • Minskat CO2e (fossilbränsle) utsläpp med -2,5 %
  • Minska värmanvändningen till 156,5 kWh/kvm, (BOA + LOA), år
  • Öka andelen godkända byggvaror till 95%
  • Öka insamlad mängd matavfall till 15 kg/lgh, år

Specifika mål rörande energieffektivisering

Familjebostäders mål är att vid nybyggnation ska energianvändningen klara 55 kWh/kvm per år, det vill säga drygt 35 % lägre än lagkravet. Familjebostäder anpassar sig nu till de krav på "nära nollenergihus" som kommer att bli tvingande för allmännyttans nybyggnationer från 2019.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 124,0 121,0 156,9 158,5
Publicerad
Senast uppdaterad