Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar drygt 150 medarbetare som ger omkring 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant

Fastighets AB L E Lundberg
Olai Kyrkogata 40
601 85 Norrköping

Arvid Nyqvist
www.lundbergs.se

Innehållet nedan är hämtad från företagets webbplats och/eller medlemsrepresentant.

Ägardirektiv och/eller övergripande miljömål

Den övergripande policy som ligger till grund för vår miljö- och energicertifiering enligt IS0 14001:2015 respektive 50001:2011, fastställer att ”Lundbergs fastighetsförvaltning skall verka för en långsiktigt hållbar utveckling av miljön och genom ständiga förbättringar minska vår miljöbelastning. Vi skall förvalta och bygga med resurshushållning, livscykeltänkande och samtidigt verka för en god inomhusmiljö”.

Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar och därför är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet baseras på miljömässigt, socialt och ekonomiskt värdeskapande, där alla tre delarna är viktiga för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag. Hög etik och moral ska genomsyra allt arbete.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Vårt långsiktiga mål är att den totala energiförbrukningen senast år 2020 ska understiga 100 kWh/kvm Atemp. Det är ett mycket ambitiöst mål och tack vare ett intensivt arbete är vi nu nära målet, 2018 förbrukade vi 100,5 kWh/kvm Atemp. Utöver detta har vi följande energirelaterade mål:

  • Den energi vi använder ska till 100% vara återvunnen eller förnybar senast år 2025.
  • Vattenförbrukningen ska minska med minst 2 procent per kvm och år.
  • Nyproducerade fastigheter ska miljöcertifieras inom Miljöbyggnad (eller liknande), med Guld som mål för kommersiella fastigheter och Silver för bostadsfastigheter.

Vägen dit

Avgörande i hållbarhetsarbetet är att ha en långsiktig och nära relation till våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhälle. Vårt övergripande mål är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, med en kundupplevelse i världsklass. Vår ambition är att bli bäst på allt vi gör. Det gäller naturligtvis även hållbarhet.

För att minska vår verksamhets miljömässiga fotavtryck krävs ett metodiskt arbete, med många små förbättringar hela tiden. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, utan sker varje dag.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 98,9 100,4 100,5

Publicerad
Senast uppdaterad