Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg och ambitionen är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Förvaltnings AB Framtiden
Box 111
401 21 Göteborg

Mattias Pettersson
Vxl: 031-773 75 50
www.framtiden.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Framtidenkoncernen ska bygga det hållbara samhället för framtiden. Framtidenkoncernen ska gemensamt ta ett stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. Detta är Framtidens koncerngemensamma vision och ledstjärnan i deras hållbarhetsarbete.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Framtidenkoncernens mål är att minska energianvädningen med 30% till år 2030 (räknat från år 2007).

Vägen dit

Framtidenkoncernen ska minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer i nyproduktion, ombyggnation samt förvaltning. Som fastighetsbolag är Framtidenkoncernens största klimatpåverkan uppvärmningen av fastigheter. Nära 99 procent av Framtidenkoncernens koldioxidutsläpp kommer från fjärrvärmen som används för att värma hus och varmvatten. Därför är ett av Framtidenkoncernens viktigaste mål att minska energianvändningen.

Storsatsning på solceller under en femårsperiod med start hösten 2017.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 143,0 163,0
Publicerad
Senast uppdaterad