ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖrebroBostäder har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

ÖrebroBostäder AB
Box 8033
700 08 Örebro

Jonas Tannerstad
Tel. 019-19 42 00
www.obo.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Örebrobostäders miljömål:

  • Fram till 2019 ska Örebrobostäders koldioxidutsläpp minska med minst 50 procent, räknat från utgångsläget 2005.
  • 2019 ska Örebrobostäder samla in matavfall på minst 95 procent av alla hämtningsställen.
  • Minst 85 procent av våra byggmaterial ska vara godkänt enligt Sunda Hus.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Örebrobostäder ska arbeta aktivt för att minska användningen av energi och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Det som ska prägla ÖBOs energiarbete är: ansvar, klimatmedvetenhet och en hög ambitionsnivå. För Örebrobostäder innebär detta bl.a.

  • Energianvändningen i nybyggda hus ska inte överstiga 65kWh per kvm och år.
  • Energiförbrukningen i befintliga bostäder ska minska med minst 20 procent i samband med alla större ombyggnader och renoveringar. Detta för att förbättra byggnadernas energimässiga prestanda samt nå klimatmålen.
  • Andelen fossil energi som används ska successivt minska, samtidigt som andelen förnybar energi ökar. Vilket kan uppnås genom satsningar på till exempel biobränsle, vindkraft eller solenergi
  • Att vi ska vara koldioxidneutrala till 2030 och där vi har delmål.
  • Elminskning : -56% till 2024, jämfört med vår förbrukning 2005
  • Värmeförbrukning : -25% till 2024, jämfört med vår förbrukning 2005

Vägen dit

Sedan många år har Örebrobostäder genomfört olika åtgärder för att minska slöseriet med värme i sina byggnader. På senare tid har även förbrukningen av el hamnat under luppen. Klart är att det finns en massa olika åtgärder som tillsammans gör att Örebrobostäder kraftigt kan sänka behovet av tillförd energi. Genom att minska energibehovet sparar Örebrobostäder dels pengar och dels gör Örebrobostäder en stor insats för sin miljö. Uppvärmning och el är de i särklass två största källorna till utsläpp av koldioxid från Örebrobostäders verksamhet.

Genom att identifiera de 10 energitjuvarna som påverkar förbrukningen mest kan Örebrobostäder som bostadsföretag spara många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 138,6 138,5
Publicerad
Senast uppdaterad