Boverket är förvaltningsmyndigheten för frågor om byggd miljö, hushållning med mark-och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Thomas Johansson
Vxl:0455-35 30 00
www.boverket.se

Ägandedirektiv/ Övergripande miljömål

Boverket har i uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. I Handlingsplan för Boverkets miljösamarbete för åren 2016 - 2019 tar myndigheten upp de åtgärder som myndigheten identifierat som medel för att nå ett flertal miljömål. Åtgärderna ska även bidra till FN:s globala mål.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad