Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har Växjöbostäder ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Växjöbostäder
Norra Esplanaden 21
351 05 Växjö

Sara Eliasson
Vxl:0470-59 90 00
www.vaxjobostader.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Minska nyttjandet av media (vatten, värme och el) genom att systematiskt hushålla och investera i ny teknik
  • Informerar och engagerar personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer i företagets miljöarbete. Är bl.a. med i SABO:s klimatinitiativ.
  • Följer Växjö kommuns energiplan (krav på 55kWh/m2 för nyproduktion och bör uppnå 75kWh/m2 vid större renoveringar) och träbyggnadsstrategi (stommen ska till övervägande del vara träbaserad i 50% av nyproduktionen fram till 2020)
  • Se till så att den energi som faktiskt används är hållbart producerad. Värme kommer därför från förnybar fjärrvärme hos Växjö Energi. All fastighetsel är ursprungsmärkt: Förnybar el från vatten, vind och biobränslen. Äger dessutom två vindkraftverk, ett på 2,3 MW och ett litet på 5,5 kW.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Projekterar för Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion.

30 % energibesparing av köpt energi från 2008 till 2030, i linje med Allmännyttans Klimatinitiativ.

Enligt Växjö kommuns energiplan har även krav på energiprestanda 55 kWh/kvm Atemp och år vid nyproduktion, samt 75 kWh/kvm Atemp och år vid omfattande ombyggnation.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 138,0 167,4

Publicerad
Senast uppdaterad