Ikano Bostad är ett privat bostadsbolag som ingår i koncernen Ikano Group och ägs av familjen Kamprad. Ikano Bostad har ca 6 200 hyresrätter i förvaltning och ca 2 200 bostäder (hyresrätter och bostadsrätter) i produktion.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Ikano Bostad / Ikano Real Estate
Landsvägen 52
172 63 Sundbyberg

(vakant)
Tel. 010-330 40 27
www.ikanobostad.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan orsakad av energianvändningen.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Ikano Bostad har som mål att minska energianvändningen med 15 % till år 2019 (basår 2013).

Energianvändningen ska vid nyproduktion vara högst 75 % av Boverkets Byggreglers krav (BBR 2013) och uppfylla krav för Miljöbyggnad Silver.

Vägen dit

Fokus framåt:

  • Energieffektivisering av fastigheter.
  • Fortsatt arbetet mot en mer energieffektiv byggproduktion.
  • Minska energibehoven i befintligt bestånd genom moderna styrsystem, tilläggsisolering, energieffektiva armaturer och värmeåtervinning på ventilationen och vatten och avlopp.
  • Minska den klimatpåverkande bränsleanvändningen.
  • Ökad användning av förnyelsebar energi. Alltid utvärdera möjligheten till egenproduktion av energi genom exempelvis sol- eller vindkraft på både bolags- och projektnivå.

Årlig energianvändning

Energiprestanda i Ikanos hyresfastigheter:

2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 165 175
Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad