Byggherrarna är en mötesplats för professionella byggherrar med cirka 110 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Föreningen Byggherrarnas verksamhetsidé är att samla och utveckla byggherrarna i Sverige för att stärka byggherrerollen.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant
Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Saga Hellberg
Vxl: 08-23 32 40
www.byggherre.se

Ägandedirektiv/Övergripande miljömål

I byggherrarnas verksamhet ingår frågor om hållbarhet, energi och miljö. Föreningen har som uppfrag från Energimyndigheten att som huvudman ansvara för att administrera beställarnätverken BeBo, Belok och Sveby.

Publicerad
Senast uppdaterad