Under 2017 har Energimyndigheten inom ramen för BeSmå, Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiv nybyggnation och renovering av småhus, finansierat utvecklingen av ett webbaserat verktyg för stöd till småhusägare vid genomförande av energieffektiviserande åtgärder: Småhusguiden. Behov och utmaningar inför och vid genomförande av effektiviseringsåtgärder för småhusägare, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare liknar till stor del varandra. Det finns därför möjlighet att återanvända en stor del av utvecklingsarbetet med Småhusguiden och skapa ett liknande verktyg/hjälpmedel även för åtgärder i flerbostadshus.

Vid workshopen var denna guide och en motsvarande skiss till guide anpassad för flerbostadshus utgångspunkt för diskussionen som samlade 24 deltagare vara 6 deltog via webben.

Workshopen genomfördes i samarbete med Stockholms Stads pilotprojekt för Målstyrd energiförvaltning och EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF). Workshopen filmades och finns upplagd på Youtube.

Resultatet bekräftar att det finns behov av en webbaserad guide för energieffektiv renovering med samlad information för hela processen. De synpunkter som kom upp i gruppdiskussionerna ger en tydlig bild över vilka delar som upplevs som svåra och vilken typ av hjälp de personer som ansvarar för energieffektiviseringsprojekt behöver. Dessa har sammanfattats i förstudierapporten som publiceras under januari månad.

Läs mer om förstudien på > Guide för energieffektiv renovering av flerbostadshus – Förstudie.

Dokumentation från workshopen finns här:

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad