Ur programmet:

"Över 700 000 lägenheter byggda i miljonprogrammet behöver under de närmaste 10-15 åren genomgå omfattande renovering, ombyggnad och energieffektivisering. Ett jätteprojekt där åsikterna om vad som är rätt väg delar forskar-Sverige."
"BOSTADSFORUM 2016 belyser området renovering och förädling av befintliga bostäder. En stor del av det svenska bostadsbeståndet är i akut behov av renovering och uppgradering till dagens krav på hållbarhet och funktion. Fler praktikfall och lösningar presenteras på hur vi kan renovera bostäder utan att kostnader och hyror blir allt för dramatiska."

Övriga talare:

 • Erik Stenberg, KTH
 • Kristina Mjörnell, Adj. professor LTH
 • Göran Råckle, Swedbank
 • Göran Werner, BeBo
 • Hans Jonsson, Boverket
 • Torgny Hellberg, Modexa
 • Evelina Fäldt, Botkyrkabyggen
 • Mikael Ahlström, Mitt Alby
 • Ragnar Stenport, Stena Fastigheter
 • Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur
 • Ulf Rohlén, ÖrebroBostäder
 • Susanne Sjöblom, Skanska

Läs mer om konferensen Lönsam Bostadsrenovering

Publicerad
Senast uppdaterad