Konferensen genomfördes i Stockholm 28 januari 2014 och bevakades av BeBo. Under konferensen hölls föredrag om hur bostadsbolag lyckats minska sin energiförbrukning samt praktiska exempel på hur fastighetsbolag har använt solenergi och FTX-ventilation för att minska energianvändningen i beståndet.

Följande föredrag hölls:

Pass 1 – Solenergi i Uppsalahems energistrategi, Katarina Härner, Uppsalahem

Pass 2 – Har din fastighet ren luft, Jan Andersson, Camfil

Pass 3 – Energibesparing och driftnetto, Göran Cumlin, Sollentunahem

Pass 4 – Energimedvetenhet, Stefan Källman, Hyresbostäder i Norrköping

Pass 5 – IMD varmvatten, Torbjörn Lundgren, Vätternhem

Pass 6 – Energieffektivisering och hållbar utveckling, Hans Dahlin, Hyresgästföreningen

Pass 7 – Halstad fastighets AB:s energiabete, Ulf Johansson, Halmstad Fastighets AB.

Se fullständig sammanfattning av presentationerna:

Publicerad
Senast uppdaterad