Slutseminariet arrangerades tillsammans med deltagande fastighetsägare i Beloks motsvarande Totalkampanj 3. Under den gemensamma förmiddagen presenterades information om Energimyndigheten och nätverken BeBo och Belok, de sammanställda resultaten från de båda kampanjerna samt ytterligare presentationer med relevans för både fastighetsägare med flerbostadshus och lokalfastigheter.

På eftermiddagen delades gruppen upp i två och respektive fastighetsägare presenterade sin genomförda förstudie.

Förmiddagens gemensamma presentationer:


Eftermiddagens förstudiepresentationer Halvera Mera 3.0:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad