BeBo deltog i programmet med spåret ”Lågenergibyggnader – Verktyg och metoder för att möjliggöra låg energiförbrukning vid ny- och ombyggnad”.

Där presenterades arbetet med BeBo-Processen, följt av en presentation av Belok om Totalmetodiken.

Läs mer om det årliga arrangemanget på Energikontor Sydosts webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad