Räknestugan behandlade följande ämnen:

Känner du dig osäker när det kommer till den långsiktiga ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder? Hur får jag in energieffektiviseringen i bolagets underhållsplan? Kan en energibesparande åtgärd verkligen räknas hem? Välkommen på en kurs i investeringskalkyler, med exempel från företag i bostadsbranschen.

Läs mer om BeBo:s räknestuga här > Räknestuga - Affärsmodeller och lönsamhetskalkyler

Publicerad
Senast uppdaterad