Inom förstudien Ett (nytt) hus, nya möjligheter fokuserar vi på energieffektiv nyproduktion. Förstudien syftar till att peka på hur vi inom nyproduktion av bostäder, genom att tänka nytt och fritt kring installationslösningar kan göra störst effektiviseringsnytta, utan att för den sakens skull kompromissa med god komfort och innemiljö.

Efter stort visat intresse för workshopen, samlades ett 20-tal deltagare att diskutera energieffektiv nyproduktion. Både projektledare från fastighetssidan, produktleverantörer och energikonsulter var på plats. Vid anmälan hade deltagarna fått skatta inom vilka områden de anser att det finns störst potential att spara energi, och med denna som ingång var det tydligt att det fanns potential att diskutera nya lösningar.

Workshopen inleddes med en presentation av den pågående förstudien, och de känslighetsanalyser av indata i energimodellen som utförts.

Därefter diskuterades förutsättningarna kring investeringskostnader, energieffektivitet och förvaltning inom olika poster i energibalansen, i så engagerade diskussioner att alla poster inte hanns med. Resultatet av diskussionerna summeras i förstudierapporten.

Dokumentationen från eftermiddagen finns här:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad