Roland Jonsson från HSB talade om erfarenheter från praktikfall och lönsamma tekniklösningar.

Tomas Nordqvist från Uppsalahem berättade om sitt systematiska energiarbete i både nyproduktion och förnyelseprojekt.

Som avslutning på konferensen genomförde moderatorn Emma Karlsson från WSP en workshop med deltagarna, som inleddes med en presentation av BeBo och BeBo-Processen.

Läs mer om konferensen på Teknologisk Instituts webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad