Två ventilationsutmaningar utreds i klustret:

  • Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar
  • Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon.

I projektet hölls en workshop den 20 oktober 2015, samt 21 oktober 2016 i Stockholm.

Presentationer från workshopen 2015 finns nu att ta del av under projektsidan:
> Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder - NNE bostäder

Publicerad
Senast uppdaterad