Kurs med kunskap, råd och inspiration kring hur man fattar korrekta investeringsbeslut vid energieffektiviseringsåtgärder. Anders Sandoff och Conny Overland från Handelshögskolan i Göteborg föreläser om den teoretiska bakgrunden för lönsamhetsberäkningar och om hur BeBos lönsamhetskalkyl är uppbyggd. Mattias Westher från bostadsbolaget Poseidon föreläser om Poseidons väg till lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar. Detta för att ge inspiration om hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar. Kursdag 2 ges deltagarna möjlighet att lägga in sina medhavda räkneexempel i BeBos lönsamhetskalkyl och få hjälp av föreläsarna med eventuella funderingar.

En kurs i investeringskalkyler för bostadsbolag höjer den teoretiska kunskapsnivån hos bostadsbolagen och bidrar till inspiration genom presentationer av hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar.

Bakgrund

Inom BeBo har konstaterats att ekonomi är centralt för att bostadsföretag ska genomföra åtgärder som minskar energianvändningen. BeBo har därför arbetat en hel del med affärsmässighet och lönsamhetskalkylering för fastigheter, bland annat inom projektet: > Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar - Erfarenheter från olika BeBo-projekt.

Ett viktigt verktyg som tagits fram inom BeBo är BeBos lönsamhetskalkyl, särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Under 2015 vidareutvecklades BeBos lönsamhetskalkyl av Anders Sandoff och Conny Overland på Handelshögskolan i Göteborg. I samband med att BeBos nya bearbetade lönsamhetskalkyl lanserades identifierades ett behov att arrangera en kurs för bostadsbolag för att öka förståelsen för investeringskalkylering. Konceptet genomfördes som en del i Fördjupningsområde Lönsamhet, med mål att öka den teoretiska kunskapen om ekonomisk lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder för en bred målgrupp. För att nå ut till fler har bostadsbolag som inte är medlemmar i BeBo bjudits in till räknestugorna.

Genomförda kurstillfällen

  • Räknestuga i Göteborg, den 12 oktober 2015
  • Räknestuga i Stockholm, den 4-5 februari 2016
  • Räknestuga i Malmö, den 3-4 mars 2016
  • Räknestuga i Stockholm, den 29-30 september 2016

Material från kurstillfällena

Effekter

BeBos lönsamhetskalkyl har vidareutvecklats utifrån de synpunkter som inkommit från deltagarna på räknestugorna. För att underlätta användningen av kalkylen har en manual tagits fram till BeBos lönsamhetskalkyl. Manualen innehåller en snabbstartsguide och förklarar de ekonomiska begreppen. Ett diskussionsforum har skapats på LinkedIn där räknestugornas deltagare har möjlighet att utbyta information och hjälpa varandra i det fortsatta arbetet och användningen av BeBos lönsamhetskalkyl. Läs mer om BeBo:s > Lönsamhetskalkyl

Representanter från både bostadsrättsföreningar och multinationella företag har funnits bland deltagarna vid räknestugorna. I utvärderingarna har det framkommit att räknestugorna gett fördjupad insikt i den nylanserade lönsamhetskalkylen och att deltagarna kommer att använda kalkylen efter räknestugorna.

Räknestugan i Göteborg uppmärksammades i en nyhetsartikel på Renoveringsinfo.se som är en tjänst från Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. I artikeln nämns bl.a. att BeBo kalkylens främsta styrka är att den uppmanar användaren att jämföra den tilltänkta investeringen med ett näst-bästa alternativ. Lönsamhetskalkylen erbjuder också en första bild av var investeringen är som känsligast för förändringar.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad