Information om arrangemanget återfinnsEMTF:s webbplats.

Läs mer om de två olika projekten:
> VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter
> VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie

Publicerad
Senast uppdaterad