Konferensens öppningstalare var professor Johnny Kronvall, som jubileet till ära, gav sig på att sammanfatta konferensens 27 år (anordnad vart tredje år). Kronvall kunde konstatera att konferensens tyngdpunkt (antal presentationer per ämne) hade förskjutits från material och fukt till att idag ligga på energi.

Kronvall blickade även framåt och efterlyste bättre utbyte mellan forskning och näringsliv. Det är bara att konstatera att BeBos arbete aldrig har varit viktigare!

Delar av slutapporten från Halvera Mera presenterades på eftermiddagen den 16 juni. Fokus lades på att visa på hur ägarförhållandet (kommunala företag, privata företag och bostadsrättsföreningar) påverkat vilka typer av energieffektiviseringsåtgärder som deltagarna valt att genomföra.

Analysen visade i grova drag att:

  1. De deltagande kommunala bolagen generellt valde att genomföra fler åtgärder än de privata företagen och bostadsrättsföreningarna.

  2. De deltagande kommunala bolagen valde att genomföra fler åtgärder på klimatskalet än de privata företagen och bostadsrättsföreningarna.

  3. De deltagande kommunala bolagen valde att genomföra fler åtgärder på ventilationssystemet än de privata företagen och bostadsrättsföreningarna.

  4. De deltagande bostadsrättsföreningar lämnade generellt in fler rapporter där de inte tagit beslut om att genomföra/ej genomföra åtgärder.

Övriga presentationer i blocket inkluderade erfarenheter från renoveringsprojekt med energifokus från Danmark, Finland och Estland.

Läs mer om programmet och konferensen.

Publicerad
Senast uppdaterad