Måndagen den 11 december var BeBo värd för ett seminarium där aktuella frågor och arbete inom solel presenterades och diskuterades. Seminariet vände sig till alla som arbetar med solenergiprojekt, är intresserade av hållbar utveckling och hållbarhetsarbete eller är engagerad i frågan i övrigt inom byggbranschen. Det bjöds på information om aktuellt arbete på strategisk nivå men berättades även om projekt som utfördes för tillfället. Avslutningsvis gavs möjlighet att diskutera utvecklingen och framtida utmaningar inom solenergi i samhället.

Presentationer

Göran Werner och Charlotta Winkler, BeBo: BeBos arbetssätt inom fördjupningsområdet Solenergi presenterades. Aktuella BeBo-aktiviteter presenterades samt vilka utmaningar och frågeställningar som medlemsföretagen arbetar med.

Sara Grettve, Energimyndigheten: Presentation av Energimyndighetens aktuella arbete inom solenergi. Det pratades bl a om utredningen som resulterade i förslag till strategi för ökad användning av solel i Sverige 2040 som togs fram på uppdrag av Regeringen. Det pratades även om den nyligen publicerade rapportstudien som visar produktionskostnader för el från solceller i Sverige.

Maria Pohjonen, Solelkommissionen: Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015 och gruppen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för installationer av solcellsanläggningar i Sverige.

Stefan Lindsköld, koordinator för Solcellsgruppen: Solcellsgruppen som består av fastighetsägare och fastighetsutvecklare arbetar med solcellsanläggningar i sina bestånd. Syftet med gruppen och dess arbete är att dela erfarenheter inom området samt att driva en gemensam kunskapshöjning. Stefan presenterade Solcellsgruppens arbetssätt samt berättade om det arbete som utförts dittills och om aktuella frågor.

Diskussion

Åhörare och presentatörer gav möjlighet att diskutera frågeställningar och gemensamma utmaningar. Syftet var att belysa det arbete som bedrivs inom området i Sverige, men även om möjligt hitta synergier för gemensamt vidare arbete. De givande diskussionerna ligger nu som en bra grund för det vidare arbetet som respektive aktör gör för att fortsätta utvecklingen, och framtida möjligheter till samverkan och samarbete.

Dokumentation från förmiddagen finns här: