Under två dagar samlades BeBos medlemmar i Göteborg för möte och studiebesök. Mötet startade med nyheter från Energimyndigheten där fokus låg på en workshop för att samla in medlemmarnas inspel till Energimyndighetens regeringsuppdrag om sektorsstrategier.

Därefter avrapporterades läget i ett antal förstudier. Den nya uppdaterade BeBo-webben presenterades tillsammans med nya Energikrav BeBo och en uppmaning till medlemmarna att höra av sig vid intresse av en demonstration av PRISMO, verktyget för beräkning av kostnader för fjärrvärme. Inom kort kommer en ny version där även elkostnader kan beräknas publiceras.

Martin Skoglund berättade om den intressanta förstudien som går ut på att matcha solelsproduktion och användning. Christer Kilersjö från Eksta Bostad presenterade projektet Humlevägen Fjärås där man har fått nätkoncession för att flytta solel mellan byggnader. Ett eget likströmsnät har byggts upp, som har stor potential till utbyggnad. Per Kempe informerade om hur arbetet från fördjupningsområdet Ventilation kan tas vidare, och efter stort intresse från medlemmarna beslutades att under hösten genomföra en förstudie och workshop inför ett genomförandeprojekt för att ta fram en BeBo-handbok för projektering av energieffektiva ventilationslösningar. Som sista punkt på medlemsmötets första dag gick vi ”landet runt” och lyssnade på vad som händer inom medlemsföretagen just nu gällande energieffektivisering och hur BeBo kan hjälpa till med förstudier, aktiviteter och projekt i frågeställningar som är aktuella för flera av medlemmarna.

På medlemsmötets andra dag bjöd Stena Fastigheter på studiebesök på Sveriges största bergvärmeanläggning Panncentralen Frölundaborg och i området Pennygången där bergvärme kombineras med solceller. Panncentralen i Frölundaborg är en stor bergvärmeanläggning som kombinerat med fjärrvärme från Göteborgs Energi sommartid levererar värme till 2 250 lägenheter samtidigt som en återladdning av berglagret sänker returtemperaturen till borrhålen. Liknande teknik används i hybridlösningen på Pennygången där värmen från avkylning av solcellerna återladdar borrhålen.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad