Inbjudan skickades ut till fastighetsbolag, samt i Energimyndighetens och Byggherrarnas nyhetsbrev.

Effekter

Konferensen besöktes av över 120 fastighetsägare och anställda på fastighetsbolag, statligt anställda i kommun och landsting, konsulter, forskare och utbildningsledare, energiföretagsanställda och övriga intresserade aktörer.

Den utvärdering som skickades ut till besökarna visar att konferensen bedömdes som mkt intressant.

Nästa steg

Förhoppningsvis kan ett motsvarande upplägg göras som ett årligt återkommande arrangemang.

Rapporter/filmer/ppt:s

För de som inte kunde vara med på BeBo och Beloks höstkonferens, finns det nu möjlighet att ta del av innehållet i sin helhet. Se nedanstående videofilmer över de gemensamma delarna, samt BeBos och Beloks separata delar.

"Om Sverige inte hade arbetat så väl med energieffektivisering skulle vår energianvändning ha varit två tredjedelar högre än vad den är idag", säger Agneta Persson WSP som var moderator på höstkonferensen.

"Det finns ett tydligt fokus på energieffektiva renoveringar inom EU", berättade Tomas Berggren, Energimyndigheten. "Hårdare lagstiftning och hårdare styrmedel diskuteras för att EU ska kunna nå målen om 50% år 2050."

Per-Erik Nilsson, koordinator i Belok, berättade om idén att skapa regionala Belok-kluster.

"Beloks medlemmar skulle fortfarande utgöra en kärna, men genom regionala nätverk, kanske tillsammans med Energikontoren, skulle vi kunna sprida arbetet och skapa motsvarande kraft runtom i landet."

"Hur man kan räkna på lönsamheten i energieffektiviseringar i bostadssektorn är en viktig fråga inom BeBo", berättade Göran Werner, koordinator i BeBo.

Peter Karlsson, Akademiska Hus, berättade hur man använder Totalmetodiken i sina fastigheter, för att få en bättre kontroll över energianvändningen.

Mikael Rehnholm, Kommunfastigheter i Eskilstuna och Per Levin, Projektengagemang, berättade om utmaningarna i att renovera området Lagersberg.

Två projekt inom Belok är Framtidens styr- och övervakning och Energieffektiva storkök.

Martin Persson, Bengt Dahlgren AB, presenterade projektet Framtidens styr- och övervakning.

Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, presenterade Energieffektiva storkök.

Christian Nordling, Fortifikationsverket, pratade om uppföljningsrutiner av projekt enligt Belok och Sveby.

Emma Karlsson, WSP, redovisade Beboprocessen.
Johan Enberg, Elementum Eco AB, berättade om den spinoff-effekt i form av pre-fabricerade fasadelement, som man fått av projektet på Brogården i Alingsås.

Hur vi hanterar bevarandeprocessen och hur bevarandekraven påverkar energieffektiviseringsprojekt, har Sven Fristedt, Sven Fristedt Consulting, undersökt.

Christina Tegman, WSP, har följt upp Halvera Mera projekten.

Åsa Wahlström, CIT Energy Management, har lagt grunden till en teknikupphandling om värmeåtervinning ur ventilationsluft.

Conny Overland, Handelshögskolan i Göteborg, pratade om projektet "Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar". Detta föredrag finns tyvärr inte på film, men det går att ta del av Power Point presentationen nedan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad