Den 10 oktober 2016 genomfördes en inledande utbildning för de fastighetsägare som beviljats medel till förstudier inom Halvera Mera 3.0. Det var obligatoriskt för både fastighetsägarna och deras konsulter att delta.

Utbildningen genomfördes i samarbete med BeställarKompetens och innehöll bl.a. information om BeBo-processen, BeBos Lönsamhetskalkyl, Sveby och Energisamordnarrollen.

Presentationer från utbildningen:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad