Två ventilationsutmaningar utreds i klustret:

  • Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar
  • Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon.

I projektet hölls en workshop den 20 oktober 2015 i Stockholm. Presentationer från workshopen finns nu att ta del av under projektsidan:
> Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder - NNE bostäder

I oktober 2016 hålls en uppföljande workshop.

Publicerad
Senast uppdaterad