BeBo medlemsmöte 3 maj 3017

Det var en härligt solig dag som passade alldeles speciellt bra för det studiebesök som genomfördes hos Familjebostäders nyproduktionsprojekt Brevlådan i Svedmyra, där man satsat stort både på solceller och solfångare.

Efter studiebesöket presenterades nuläget i förstudien om kostnadsberäkningar vid differentierade el- och fjärrvärmeprismodeller, med en genomgång av det Excelverktyg som examensarbetarna Olle Ekberg och Simon Andersson från Lunds Tekniska Högskola tagit fram i sitt exjobb som handleds inom ramen för förstudien. Exjobbet slutredovisas i början av juni och därefter kommer både rapporten och Excelmodellen att publiceras på projektsidan för fastighetsägare, konsulter och andra intresserade att läsa och testa. Kontakt kommer även tas med fjärrvärmeleverantörerna för att låta dem testa och kommentera modellen.

Läs mer om förstudien på > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad