Projektbenämning Solenergi – fokusområde Solel skatter och juridiska aspekter
Ansvarig Charlotta Winkler, WSP
Kontakt charlotta.winkler@wspgroup.se
Projekttid 2015-2017

Vid detta tillfälle presenterades det energipolitiska läget gällande solelanläggning och hur anläggningsägare påverkas av styrsystem genom lagar och skatter. Jurister med erfarenheter inom investeringar i anläggningar på hyrda tak samt entreprenadjuridik kopplat till solelprojekt presenterade hur installationer kan anpassas efter rådande juridiska förutsättningar. Eksta Bostads AB samt Chalmers presenterade pågående projekt, där frågeställningar inom anpassning i planeringsprocessen för solelanläggningar lyfts. Projekten behandlar bl a hur nätkoncessionslagen påverkar optimering av solelanläggningar gällande smart styrning av elbehov och utbud av solel.

Programpunkterna var:

 • Aktuellt läge inom skatter och avgifter, politiska styrmedel och trender inom solel Sverige
  Charlotta Winkler, solenergiexpert WSP

 • Juridiska aspekter på att installera solceller på egna och andras fastigheter samt energiskattefrågans roll i sammanhanget
  Andreas Lindström, jurist på advokatbyrån Foyen

 • Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen – likström i ett mikronät?
  Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

 • Solel i flerbostadshus – erfarenheter från Gårdsten
  Maria Haegermark, doktorand på Chalmers tekniska högskola

 • Modeller för solel och lagring i flerbostadshus
  Gustaf Svantesson, examensarbetare WSP från Uppsala Universitet

Rapporter/filmer/ppt:s

Presentationer från diskussionsforumet finns att ladda ner här:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad