Materialet från medlemsmötet finns nu tillgängligt för medlemmar. Kontakta emma.karlsson@wspgroup.se för att få tillgång till materialet.

Nästa medlemsmöte arrangeras 18 - 19 maj, preliminärt i Lund/Malmö, i samarbete med Belok.

Publicerad
Senast uppdaterad