Materialet från medlemsmötet finns nu tillgängligt för medlemmar. Kontakta emma.karlsson@wspgroup.se för att få tillgång till materialet.

Publicerad
Senast uppdaterad