BeBo Medlemsmöte Örebro, 24 nov 2016

På torsdagen fick vi höra senaste nytt från Energimyndigheten, vi diskuterade de föreslagna ändringarna i energikapitlet i BBR, och tittade gemensamt på Boverkets utlysning för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden.

Per Kempe presenterade resultaten från genomförda workshops inom Innovationskluster Ventilationsutmaningar, och mätningar från ett LÅGAN-projekt där ett antal HSB FTX-lösningar i Göteborg utvärderas.

Jonas Tannerstad fick sedan berätta om ÖBO-konceptet, och de ambitiösa energisparmål som de har inom beståndet, som gjort att de sparat stora mängder energi och pengar, framför allt på minskad elanvändning. Nu är fokus att även minska värmeanvändningen. Grunden i ÖBO-konceptet är öppna och standardiserade lösningar, med stor flexibilitet. Istället för att låsa ett system eller en infrastruktur till en specifik leverantör, som kan bli omodern snabbt eller rent av försvinna, förespråkar ÖBO-koncepter industriella standardlösningar.

ÖBO har nu gått in i ett strategiskt samarbete med InnoEnergy. InnoEnergy är ett företag som skall verka som en innovationsmotor för utveckling inom hållbar energi i Europa. InnoEnergy skall i samarbetet med ÖBO vidareutveckla den metod som ÖBO tagit fram, med syfte att kunna sprida användningen av denna bland andra fastighetsägare. På mötet fick vi en presentation av företaget InnoEnergy generellt, samt hur de har planerat detta projekt.

På fredagen gjorde den alltid så nyfikna gruppen studiebesök på två av ÖBOs projekt

Mitt gröna kvarter (Vivalla) är ett projekt inom Hållbara Städer, där ett 70-talskvarter med hög energianvändning helrenoverats med bland annat tilläggsisolering, nya fönster och installationer och byggnaderna är såklart kopplade till det centrala styr- och uppföljningssystemet. Uteluften till ventilationen förvärms via värme från borrhål för att undvika påfrysning i FTX-aggregatet, en lösning som utvärderats inom ett SBUF-projekt som vi fick presenterat för oss på förra mötet. Gruppen hade givetvis massor med frågor och skulle gärna se att lösningen utvärderades vidare för att få ännu fler svar.

Efter detta besöktes Kv Karmen, där 3 punkthus byggts till med nya våningsplan. De befintliga byggnaderna har även helrenoverats med bland annat tilläggsisolerade fasader. Även där förvärms ventilationsluften med värme från borrhål. Här fick vi också se hur ÖBOs ”Fastighets-EKG” inklusive dagsljusstyrning fungerar i praktiken, vilket även kan ses på fotot i inlägget, taget av Mattias Westher.

Minnesanteckningar och presentationer från mötet finns tillgängligt för medlemmarna under de interna sidorna.

Nästa möte blir 22-23 februari i Stockholm, med studiebesök hos Stockholmshem.

Publicerad
Senast uppdaterad