Miljöfrågan ligger idag högst på många företags agenda och att arbeta med energi och miljö är idag en vardagsaktivitet och rutin. På Energidagen togs ett helhetsgrepp på vad som hänt, händer och vad som väntar oss de närmaste åren. Temat för årets konferens var ”steget före”, dvs hur fastighetsägare redan idag kan effektivisera och bygga sina fastigheter för att möta de framtida kraven (20/20 och 50/50, NNE-byggnader och det nya energieffektiviseringsdirektivet).

BeBo var med som utställare och samarbetspartner. Dessutom presenterades BeBo-projektet > Ett hus, fem möjligheter.

Ta del av programmet från konferensen här:

Publicerad
Senast uppdaterad