Syftet var att få deltagarnas syn på hinder, behov och möjligheter inför den framtida samhällsbyggnaden av smarta städer med fokus på solelteknik.

Läs mer om workshopen i pdf nedan:

Publicerad
Senast uppdaterad