Höstkonferensen 2015 var ett lyckat arrangemang där information och kunskap från många BeBo-projekt kunde spridas till en bredare publik. Därför genomfördes en uppföljande vårkonferens på samma upplägg, med Byggherrarna som huvudman för arrangemanget.

Konferensen riktade sig till aktivt arbetande med energieffektivisering i fastigheter, både flerbostadshus och lokaler. Fastighetsägare, energicontrollers, konsulter och allmänt intresserade.

Inbjudan skickades ut till fastighetsbolag, samt i Energimyndighetens och Byggherrarnas nyhetsbrev.

Effekter

Konferensen besöktes av ca 90 fastighetsägare och anställda på fastighetsbolag, statligt anställda i kommun och landsting, konsulter, forskare och utbildningsledare, energiföretagsanställda och övriga intresserade aktörer.

Den utvärdering som skickades ut till besökarna visar att konferensen bedömdes som mycket intressant.

Rapporter/filmer/ppt:s

Förmiddagspasset

 • Inledning, framtidens energiutveckling - möjligheter - nytta - potential
  Agneta Persson, Moderator

 • Framtidsspaning med BeBo och Belok
  Tomas Berggren, Senior rådgivare, Energimyndigheten

 • Resultat från nätverken och nyttan för medlemmar
  Erfarenhetsutbyte, kravspecifikationer och resultatkommunikation.

  Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok, CIT Energy Management

  Lennart Lifvenhjelm, Chef Teknikstöd, Vasakronan

  Göran Werner, Koordinator BeBo, WSP Environmental
  Mattias Westher, Energi- och miljöchef, Stena Fastigheter Göteborg

 • Värdet av den sparade kilowattimmen – verktyg för att räkna med olika fjärrvärmetaxestrukturer
  Emma Karlsson, Koordinatorstöd BeBo, WSP

 • Totalmetodiken ur ett internationellt perspektiv
  Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Energy Management

 • Boverket presenterar förslag till ny BBR
  Robert Johannesson, t fEnhetschef Energi och Samhällsekonomi, Boverket

 • Byggbranschens syn på NNE-kraven
  Maria Brogren, Energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier

 • Byggherrarna och BeställarKompetens
  Kunskapsspridning från nätverken BeBo, Belok och Sveby
  Saga Hellberg, Branschutvecklare, Byggherrarna

Ta del av samtliga PowerPoint presentationer från förmiddagspasset:


Eftermiddagens presentationer i BeBo-spåret:


Ta del av samtliga videofilmer från både förmiddagspasset samt eftermiddagspassen på YouTube Byggherrarna


Eftermiddagens presentationer från Belok-spåret, finns att hämta på Beloks webbplats.


Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad