På räknestugan lanserades en ny bearbetad version av BeBos lönsamhetskalkyl. Representanter från både bostadsrättsföreningar och multinationella företag fanns bland deltagarna vid räknestugan. Dagen ägnades åt att ge svar på frågor som ”Hur får jag in energieffektiviseringen i bolagets underhållsplan?” och ”Kan en energibesparande åtgärd verkligen räknas hem?” och inte minst att ge en lektion i hur man på bästa sätt använder kalkylen.

Erfarenheter från räknestugan presenteras i en artikel på Renoveringsinfo.se som är en tjänst från Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. I artikeln nämns att kalkylens främsta styrka är att den uppmanar användaren att jämföra den tilltänkta investeringen med ett näst-bästa alternativ. Lönsamhetskalkylen erbjuder också en första bild av var investeringen är som känsligast för förändringar.

För mer information om projektet se > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad