Nordbygg 2016

Snart är det dags för årets byggmöte, Nordbygg 5-8 april. Byggherrarna, tillsammans med nätverken BeBo, Belok och Sveby, kommer att finnas på plats i en gemensam monter i entréhallen alldeles till höger om ingången till A-hallen (monternr. AG:05). Kom gärna och besök oss om du är nyfiken på vad som görs inom nätverken, eller om du vill höra om den stora utbildningssatsning som vi gör tillsammans med Energimyndigheten, nätverken och fyra andra organisationer – BeställarKompetens.

I år, liksom tidigare år kommer BeBo-projekt och andra intressanta resultat presenteras i montern Renovera Energismart. Bakom projektet och inslaget på Nordbygg står Energimyndigheten tillsammans med HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Isoleringsfirmornas Förening, IQ Samhällsbyggnad, Renoveringsinfo, Svensk Ventilation och VVS Företagen samt VVS-fabrikanternas råd.

I korta föredrag med syfte att inspirera fastighetsägare att få med energifrågan på ett smart sätt i renoveringsprojektet presenteras ett 20-tal ämnen varje dag, i ett löpande schema. Klicka här för att komma till monterprogrammet.

Ett urval av BeBo-projekt som presenteras här är:

  • BeBo-Processen – en sammanfattning av resultaten från BeBo, Emma Karlsson, WSP
  • Funktionststyrd upphandling av tvättstugor – ren tvätt till vilket pris? Roland Jonsson, HSB och Charlotta Winkler, WSP
  • Avloppsvärmeväxlare – redovisning av olika tekniklösningar och verkningsgrader, Roland Jonsson, HSB
  • Målstyrd Energiförvaltning – från avtalad till verifierad energianvändning i driftentreprenader, Jonas Tolf, Stockholm Stad
  • VVC-förluster – lika stora som hela värmebehovet för vatten, Bengt Bergqvist, Energianalys
  • Kanaltätning, Roland Jonsson, HSB
  • HSB FTX – geotermisk förvärmning av tilluften, Per Kempe, Projektengagemang
  • Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder – ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar, Per Kempe, Projektengagemang
  • Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder – ljudproblematik i tillluftsystem, Per Kempe, Projektengagemang (på Inneklimatscenen)
Publicerad
Senast uppdaterad