Några av de framgångsrikaste teknikupphandlingarna har varit:

  • HF-don, högfrekvensdriftdon för lysrör. Denna teknikupphandling startades år 1990 och pågick i cirka två år. Den ledde snabbt till en fullständig marknadstransformation. Teknikupphandlingen leddes av Staffan Stillesjö.
  • Energieffektiva fönster – teknikupphandlingen startades 1990 och avgjordes år 1992. Denna upphandling vanns av Överums fönsterfabrik och NorDan Vinduer A/S. En fortsatt gemensam teknikutveckling skedde sedan i samarbete mellan beställargruppen och fyra fönstertillverkare. I denna teknikupphandling ingick några av medlemmarna i Fastighetselgruppen och några andra beställare. Teknikupphandlingen leddes av Agneta Persson.
  • Eleffektivare tvätt/torkutrustning i fastighetstvättstugor påbörjades 1991 och fokuserade på mindre tvättmaskiner och värmepumptorktumlare. Tvättmaskinerna skulle svara mot mindre hushållsstorlekar. Inbjudan gick ut 1992. Tvätt- och torkupphandlingen för små lägenheter vanns av Cylinda med en tvättmaskin på 2,3 kg. Anbudsförfrågan gick ut 1993.
  • Värmepumpar – teknikupphandlingen startades 1993 och avslutades 1995. Denna teknikupphandling har haft stor betydelse för den svenska värmepumpmarknaden och är en av anledningarna till att Sverige har den största andelen värmepumpar i Europa. Denna teknikupphandling leddes av Arne Lögdberg.
  • Värmepumptorktumlare, internationell teknikupphandling inom ramen för IEA/DSM och med Novem, Holland, som projektledare genomfördes 1997.
  • Energieffektiv spis, integration av mikro och ugn samt anpassning av storlek till dagens hushåll, gick ut på förfrågan 2000.

Beställargruppen utvidgades successivt med fler beställare. Vid slutet av 1990-talet ingick följande i gruppen:

Hans Westling (ordförande), Ingvar Andreasson (AB Familjebostäder), Bertil Westlund (Gavlegårdarna), Bo Gillberg (HBV), Lennart Berndtsson (HSBs Riksförbund),Rune Blomquist (Riksbyggen), John Magnusson (Stockholms Fastighetsägareförening), Tommy Magnusson (Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB), Bengt Johnsson (AB Svenska Bostäder), Solveig Larsen (Sveriges Fastighetsägareförbund), Annika von Scheele (Bomiljögruppen AB) och Anders Lindén (Birka Teknik & Miljö AB).

Flera upphandlingar som berörde flerbostadshus har genomförts helt eller delvis parallellt med fastighetselgruppen. En variant på teknikupphandling som beställargruppen har använt är tekniktävling. I en tekniktävling följer man vanligen alla steg i teknikupphandlingsprocessen fram till och med korande av vinnare, men man garanterar inte köp av den nya produkten.

I tekniktävlingen Luftaggregat för flerbostadshus deltog ett antal av beställargruppens medlemmar. Avsikten med projektet var att genom teknikupphandling initiera en utveckling av bättre systemlösningar och komponenter för bostadsventilation vid upprustning av flerbostadshus byggda 1940 - 1975. Projektet var avsett att utmynna i fem demonstrationsanläggningar i befintliga flerbostadshus. Upphandlingen vanns av Energi & Miljöteknik AB, Göteborg med Gebhardt Fläktteknik AB 1997.

En annan tekniktävling som delar av beställargruppen var med och genomförde är Behovsstyrd ventilation i nya flerbostadshus. Denna tekniktävling genomfördes runt år 2000.

Publicerad
Senast uppdaterad