BeBo - teknikupphandling kombinerad kyl/frys

En teknikupphandling är en processorienterad arbetsmetod som i sin helhet omfattar förstudie, bildade av en beställargrupp, framtagande av kravspecifikation, anbudsförfarande, utvärdering av inkomna anbud, att utse en vinnare samt spridning av den nya tekniken och eventuellt behov av vidareutveckling.

En teknikupphandling ska resultera i att den eller de vinnande tillverkarna får faktiska order från beställargruppen på den produkt, system eller process som upphandlingen leder till.

Schematisk illustration av teknikupphandlingsprocessen.

Den första teknikupphandlingen, påbörjad 1990, blev en kombinerad kyl och frys. Beställargruppen valde att satsa på denna produkt för att den ökade starkt på marknaden. Därmed fanns konkurrens och utvecklingskapacitet hos tillverkarna. För beställargruppen var denna produkt också intressant eftersom den var lämplig för små och medelstora hushåll. Det fanns också en trend mot mindre hushållsstorlekar.

Upphandlingen var framgångsrik och blev stilbildande för de följande teknikupphandlingarna. Electrolux utsågs till vinnare.

Professor Peter Lunds utvärdering av kyl/frysupphandlingen 1996 sade bland annat:

Teknikupphandling har medfört ett klart ”teknologihopp” för kyl/frysar och har påskyndat serietillverkningen av energisnåla kyl/frysar. Detta hade inte hänt för sig själv utan NUTEK:s insatser.
Publicerad
Senast uppdaterad