Mötet inleddes med information om olika aktiviteter som är på gång inom BeBo. Hösten är full av planerade aktiviteter - klicka gärna in på respektive för att se program och ev. möjlighet till anmälan.

Senaste nytt inom ett antal pågående och avslutade förstudier presenterades, som vanligt med initierade diskussioner som följd. Margot Bratt presenterade två förstudier, om möjligheten för fastighetsägare att använda dofter/lukter som en del i kommunikationen med de boende när de överväger åtgärder för förbättrad ventilation samt planer på att ta fram en guide för BRF:er och mindre fastighetsägare för hur energieffektiviserande renovering planeras.

Emma Karlsson presenterade en pågående förstudie om klimatkrav i byggprocessen. Förstudien genomförs parallellt inom både Belok och BeBo, där tanken är att baserat på intervjuer sammanställa beställarledets syn på de olika initiativ till att öka fokus på klimatpåverkan från byggprocessen som nu börjar diskuteras, som färdplan för Bygg- och anläggningssektorn från Fossilfritt Sverige, eller Boverkets förslag på lag om klimatdeklarationer. Även en förstudie om uppföljning och mätning av solcellsinstallationer presenterades.

Jesper Arfvidsson från LTH presenterade den förstudie om invändig tilläggsisolering av äldre flerbostadshus som LTH tillsammans med Sven Fristedt arbetat med sedan 2017. Syftet med förstudien är att se över intresse och möjligheter för att utveckla en metodik för riskbedömning av invändig tilläggsisolering för att kunna använda tekniken på ett säkert sätt. Tanken är att formulera en ansökan till nuvarande utlysning av E2B2 innan 6/11 i år. För detta syfte efterlystes fastighetsägares intresse för att delta med demonstrationsprojekt där invändig tilläggsisolering är planerad, där projektet skulle kunna stå för kvalitetssäkring och beräkningar, samt fältmätningar och utvärdering.

Göran Werner presenterade tankarna kring ett projekt inom Fördjupningsområde Digitalisering, som diskuteras gemensamt mellan BeBo, Belok och Installatörsföretagen. En översiktlig förstudie har genomförts (publiceras inom kort) och en workshop planeras under hösten (håll koll på kalendern för info).

En uppskattad programpunkt på medlemsmötena är landet runt/laget runt, där alla medlemsrepresentanter berättar lite om vad som är på gång i respektive organisation. Bland annat berättade Kenneth Ahlström från Kopparstaden här om den förenklade FTX-installation som de just nu testar, där befintliga frånluftskanaler används. Det beslutades även att just denna installation blir föremål för studiebesök på BeBos första medlemsmöte nästa år, då vi reser till Falun.

Dag två hade Uppsalahem arrangerat studiebesök, både i nyproduktion och befintligt bestånd. I Brillinge besöktes ett prydligt nyproduktionsprojekt, med ett bra exempel på resurseffektivitet i byggskedet där NCC tar hjälp av personal från Ragnsells på byggarbetsplatsen för att minimera avfallsmängderna från projektet. Byggnaderna skall uppfylla Miljöbyggnad Silver och inflyttning påbörjas under hösten.

Därefter besöktes fläktrum och undercentral i Kv Mjölnaren, som projekterades och byggdes 2010-2011, området har fjärrvärme som huvudsaklig värmekälla och värmeåtervinning med frånluftsvärmepumpar. Allt fungerar dock inte alltid som det är tänkt, och den installation som gjordes drogs med återkommande driftstopp och problem, och återvinningen kom aldrig upp i den tänkta. Uppsalahem har dragit många lärdomar från detta projekt, och under 2017/2018 har värmepumpsanläggningen byggts om med en prognostiserad energieffektivisering på 40%. Uppsalahem imponerade på gruppen och det är tydligt att de är en bidragande faktor till stadens utmärkelse som årets globala klimatstad.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad