Under två varma dagar i maj samlades BeBos medlemmar i Stockholm för möte och studiebesök. Tomas Berggren från Energimyndigheten inledde mött med att påminna om Energimyndighetens syn på vikten av att få in projektansökningar från marknadsnära aktörer – det är viktigt att medlemsmötena ses som en möjlighet att samlas kring projektidéer och omsätta dessa i konkreta ansökningar.

Deltagarna informerades om den nya BeBo-perioden som nu till slut avtalats, och vad som skiljer denna period från tidigare. Detta är även ett av förslagen på innehåll i den BeBo Roadshow som är tänkt att genomföra under hösten 2018 och vidare under 2019, då medlemsföretagen som så önskar kan få besök av representanter från BeBo och Energimyndigheten för att bredare inom företaget diskutera vad BeBo är och hur verksamheten kan gagna företaget. En tanke har varit att formalisera BeBo-medlemskapet med en avsiktsförklaring, detta diskuterades inom gruppen som på det stora hela tycktes vara positiv till ett sådant upplägg, men som tyckte att det viktigaste är att det framgår vad målet med verksamheten är.

Senaste nytt inom pågående och avslutade förstudier presenterades, och ledde till intressanta diskussioner om normalisering av tappvarmvatten och annat. Medlemmarna berättade om vad som är på gång inom medlemsföretagen – en hel del spännande saker och flera av medlemsföretagen flaggade för att det potentiellt kan finnas projekt att titta på i studiebesök under kommande år.

Per Kempe höll ett kort upprop för att samla intresse för kommande Teknikupphandling av ventilationslösningar för ersättningsluft. Första dagens möte avslutades med en kort workshop om vad som bör vara fokus inom planerade Fördjupningsområden: Digitalisering (länk) samt Tappvarmvatten/Avloppsvärme.

På medlemsmötets andra dag välkomnade Einar Mattson och KTH till ett studiebesök i kvarteret Forskningen. Där finns, förutom cirka 300 ”vanliga” studentbostäder, innovationsmiljön KTH Live-In Lab, ett flexibelt labb på 300 kvadratmeter. Även här kommer studenter så småningom att bo, i bostäder som varje år byggs om för att möjliggöra forskning om system, teknik, livsstil och beteenden.

Studiebesöket inleds med en presentation av Robert Linder från Einar Mattson och Jonas Anund-Vogel som är föreståndare på KTH Live-In Lab, om projektet och labbet. Deltagarna fick därefter besöka allmänna ytor och undercentral i de vanliga byggnaderna och labbet.

Materialet från medlemsmötet finns tillgängligt för medlemmarna på den gemensamma dropboxen. Hör av dig om du tappat bort inloggningen.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad