Fokus för mötet var att blicka framåt och diskutera vad BeBo bör fokusera på under 2019. Mötet inleddes dock med de sedvanliga nyheterna från BeBo-sekretariatet, och det uppskattade programinslaget ”Landet runt” – där medlemmarna berättar vad som händer inom respektive organisation på energifronten – det händer mycket i företagen! På medlemsmötet hade vi även nöjet att välkomna två nya medlemsrepresentanter, från Amasten och Olov Lindgren, som även de fick berätta om vad som händer inom deras organisationer.

Som inledning till diskussioner om fokus för 2019 presenterades pågående Fördjupningsområden, med fokus på vad som gjorts under 2018. Därefter diskuterades framtida utrednings- och insatsbehov, främst inom Fördjupningsområdena Solenergi, Lönsamhet och Ventilation. Det kan konstateras att det finns frågeställningar att ta tag i även nästa år.

Sist på programmet stod en genomgång av reflektioner från det dialogmöte med Boverket som BeBo tillsammans med Belok och andra branschorganisationer och företag bjudits in till under samma vecka. Boverket beskrev syftet med mötet enligt nedan.

I arbetet med energihushållningsreglerna och införlivandet av det ändrade energiprestandadirektivet kommer Boverket genomföra ett antal branschmöten om principer för att ta fram viktningsfaktorer för olika energibärare. Tanken med dialogen är att ha samtal mer er om principerna som kan ligga till grund för viktningsfaktorer och konsekvenserna med dessa. Vi kommer att hålla diskussionen principiell, och inte gå in på de faktiska värdena faktorerna kan få.

Ola Larsson representerade BeBo och gav på medlemsmötet en summering av vad som diskuterats. Boverket uppmanade alla att delta i det seminarium som arrangeras för att vidare diskutera frågan, den 27/11, och dokumentationen från detta möte nås via denna länk, eller via den generella sidan Boverkets nyheter inom energiområdet.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad