I montern Energismart Beställare fanns Emma Karlsson som informera om hur de viktigaste resultaten från de senaste årens arbete med BeBo kan användas, under rubriken "Har du hört talas om BeBo?". Emma Karlsson pratade även om kostnadsbesparingar i komplexa prismodeller för fjärrvärme och el, under rubriken "Rätt indata i en korrekt utförd lönsamhetskalkyl med PRISMO". Jens Penttilä pratade om hur man ska placera solcellerna för att produktionen skall matcha husets energianvändning, under rubriken "Bästa läget för solceller". Roland Jonsson blev tyvärr sjuk, men skulle ha pratat om effekt och kostnader, under rubriken Hur många kWh besparing får man per investerad krona?".

Per Kempe att pratade om planerna på att ta fram en designguide för ventilation i energieffektiva flerbostadshus.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad