För tredje året i rad arrangerade BeBo halvdagsseminariet ”Aktuellt inom solel”, ett forum för att presentera och diskutera aktuella projekt, resultat och frågor inom solelsområdet.

Eftermiddagen inleddes med en presentation om BeBo generellt av Emma Karlsson, biträdande koordinator för BeBo, och Charlotta Winker, ansvarig för Fördjupningsområde Solenergi. Deltagarna fick engagera sig och svara på menti-frågan om vad som är aktuellt inom solel för dem just nu, och därefter drog seminariet igång på riktigt med presentation av resultaten från fyra insatser som genomförts kopplat till BeBo under 2018.

Manuela Stierna berättade om Eksta Bostads ABs pilotprojekt Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen, där egenanvändningen av en solelanläggning på tre nya byggnader har ökats genom att byggnaderna är sammankopplade med ett internt likströmsnät. Karin Lindström berättade om hur BeBo arbetat med att ta fram material rörande hur framför allt bostadsrättsföreningar kan ta hjälp vid planering och driftande av solcellsanläggningar, som ska ingå som ny input i Solelportalen. Margot Bratt berättade om planerna på ett projekt för att ta fram vägledning för hur solel i ett flerbostadshus på ett så korrekt sätt som möjligt kan tillgodoräknas enligt regelverket i BBR, där planen är att söka projektmedel under våren 2019. Emma Karlsson berättade om en förstudie om marknadens intresse för att utveckla teknik och applikationer för att använda energin från solceller och batterier och direkt via applikationer anslutna till ett internt likströmsnät. Charlotta Winkler avslutade med att nämna en ytterligare förstudie där vi är intresserade av att komma i kontakt med fastighetsägare och leverantörer som är intresserade av att engagera sig, för att söka ett projekt för att följa upp solcellsanläggningar i drift.

Efter fikat inledde Paula Svedberg från KTC med en presentation av KTCs koncept, där solel, solvärme, bergvärme, fjärrvärme integrerat med smart styrning och optimering installeras som energilevereras till områden för flerbostadshus.

Jens Penttilä från WSP berättade om ett pilotprojekt som just nu genomförs hos Familjebostäder i Stockholm, där möjligheterna att öka egenanvändningen genom att använda batterilager utvärderas. Familjebostäder har installerat en batterianläggning i en fastighet med solceller, där batteriernas laddning och urladdningen utvärderats sedan mars 2018. Projektet är i dagsläget ungefär halvvägs och även senare resultat från projektet kommer publiceras på BeBos webbplats.

Johan Lindahl från Svensk Solenergi breddade därefter perspektivet genom att berätta om vad som är på gång i branschen, i politiken och på marknaden, med ett internationellt perspektiv. Solcellskapaciteten i världen har ökat explosivt de senaste åren. Kostnaderna minskar kontinuerligt och den trenden ser ut att hålla i sig.

Sara Grettve från Energimyndigheten berättade avslutningsvis om Energimyndighetens arbete inom solel, samt den nya satsningen Solelportalen.se som sedan september 2018 finns via myndighetens webbplats. Idag är målgruppen småhushägare, men under början av 2019 kommer portalen även vara anpassad för målgruppen ”näringsidkande fastighetsägare” – baserat på input från det projekt som Karin Lindström presenterade tidigare under dagen.

Under hela eftermiddagen gavs publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera gemensamma utmaningar. Dessa givande diskussionerna ligger nu som en bra grund för det vidare arbetet inom BeBos Fördjupningsområde Solenergi, samt förhoppningsvis även hos övriga deltagare i seminariet.

Dokumentation från eftermiddagen finns här: