Under besöket informerar vi om nyttan med nätverket och vilka möjligheter det innebär att vara en del av det. Syftet med besöken är att synliggöra och förankra nätverket BeBo i företagens organisation och därigenom få fler på företaget att bli medvetna om samt nyttja nätverkets potential. Målsättningen är att få fler i medlemsorganisationerna att tänka i termer om projektmöjligheter, både för det enskilda företaget och i form av den styrka det innebär att gå ihop flera företag om samma utmaning. Satsningen syftar också till att generera fler energibesparande projekt som kommer ifrån branschens och medlemsföretagens verkliga behov.

Lämpliga deltagare vid träffen är, förutom BeBos medlemsrepresentant, exempelvis teknikansvarig, driftsorganisation, fastighetschef, VD, ekonomiansvarig, samt ”de inom företaget som ser problem rörande energieffektivisering, och de som vill lösa dem”. Tillsammans diskuterar vi hur vi från Energimyndigheten och BeBo arbetar med att utveckla energieffektiva metoder, skapa goda exempel, genomföra demonstrationsprojekt och korrigera marknadshinder. Vi är mycket intresserade av att höra vad era behov och tankar kring detta är, för att vi ska fokusera på rätt saker.

Se informationsblad nedan och kontakta oss för att boka upp ett besök.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad