Projektbenämning

Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Kontakt

Magnus Fransson, Sustainable Innovation

Projekttid

2021-2022

Fördjupningsområde

Digitalisering

Bakgrund

Samhället genomgår en digital transformation, inom både fastighets- och energiområdet generas redan stora datamängder och med fortsatt utveckling spås mängderna accelerera snabbt. De digitala teknikerna möjliggör effektivisering av interna processer och rutiner inom de flesta verksamheter, samt nya former av värdeskapande.

En samverkan mellan nätägare och fastighetsägare via digitala miljöer kan erbjuda stora möjligheter till reduktion av effekttoppar i bebyggelsen och därmed lämna utrymme för tillkommande effektbehov.

Visionen om mer automatiserade, ”självkörande” system finns inom både energi- och fastighetsbranschen. Dock saknas en samsyn vad gäller tydligt definierade utvecklingsnivåer och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att kunna etablera lösningar för varje sådan nivå.

Intresset inom BeBo, Belok och branschen i övrigt har senaste tiden ökat kraftigt för att komma vidare i en mer heltäckande digitalisering av både verksamhet och tekniska fastighetssystem. Arbetet med detta projekt har initierats inom nätverken BeBo och Belok.

Mål och Syfte

Projektet syftar till att utveckla ett branschöverskridande vedertaget ramverk som beskriver nivåer av byggnaders automatisering kopplat till motsvarande nivåer för el- och fjärrvärmesystemen.

Mål:

  • Skapa branschöverskridande definitioner av utvecklingsnivåer för automatisering med fokus på byggnaders energianvändning.
  • Identifiera och beskriva faktorer som kan hindra respektive gynna utvecklingen.
  • Utarbeta och sprida ett ramverk med fokus på primära målgrupper.
  • Ta fram gemensamma riktlinjer för en nationell fortsatt utveckling inom området digitala intelligenta installationer.
  • Utveckla affärsmodeller som ger samhällsnytta och som är gynnsamma för samtliga typer av aktörer.

För att läsa mer om Branschramverket klickar du HÄR!


Publicerad
Senast uppdaterad