Motsvarande kampanjer har parallellt drivits av systernätverket Belok, med lokalfastigheter som målgrupp. Beloks kampanjer har gått under namnet Totalkampanjen.

Den första Halvera Mera-kampanjen hade som syfte att genom ett stöd på 150 000 kr, initiera ett antal förstudier (Etapp 1) enligt metoden Rekorderlig Renovering. Under kampanjen gavs stöd och bidrag till 32 fastighetsägare. Dessa fastighetsägare hade alla som uppgift att identifiera vilka åtgärder och insatser som skulle krävas för att halvera energianvändningen i ett specifikt flerbostadshus i samband med en renovering.

Kampanjens syfte var att få en samlad bild baserad på ett stort antal fastighetsägare, som visar att det är möjligt att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus. Stödet var inte explicit villkorat som att fastighetsägaren var tvungen att gå vidare med och faktiskt genomföra några av de i förstudien studerade åtgärderna (Etapp 2), men förhoppningen var att fastighetsägarna skulle se att det var möjligt att genomföra på ett lönsamt sätt, och därmed att flera av dem skulle gå vidare och även sedan följa upp resultaten (Etapp 3).

Intresset för kampanjen var mycket stort och därefter har kompletterande omgångar av kampanjen drivits under 2014-2015 samt 2016-2017.

Läs mer om arbetet med, och resultatet från, respektive kampanj nedan:

> Halvera Mera 1.0 - startade 2012
> Halvera Mera 2.0 - startade 2014
> Halvera Mera 3.0 - startade 2016
> Halvera Mera Etapp 2 & 3 - startade 2016
> Effektanalys Halvera Mera