Av de 19 förstudier som gjordes inom Halvera mera 2.0, lyckades 14 räkna fram en energibesparing över 50 procent. Medelbesparingen låg på 65 procent, motsvarande en förbättring av energiprestandan med 78 kWh/m2 A temp och år.

En sammanställning av resultaten i förstudierapporterna visar, precis som i Halvera Mera 1.0, att det är större åtgärder på värme- och ventilationssystem samt åtgärder på klimatskalet som är nyckeln till en stor energibesparing. De vanligaste åtgärderna man undersökte i förstudierna var byte av fönster, tillläggsisolering av vinden och byte av termostatventiler. Även fasadisolering och någon typ av värmeåtervinning på frånluften var intressanta för fastighetsägarna.

Erfarenheter från Halvera Mera 2.0 pekar på att rapportmallar och instruktioner riktade till fastighetsägare måste vara tydligare, för att få mer jämförbara resultat. Det har i många fall varit svårt att tolka siffrorna och i vissa rapporter saknas det kompletta uppgifter.

Det sammanställda resultatet redovisades i slutrapporten från 2015. I rapporten jämförs på samma sätt som i slutrapporten från 2013 bland annat vilka fastighetsägare som undersökt vilka åtgärder, baserat på bland annat ägandeform, geografiskt läge och ortens storlek, se exempeldiagram nedan.

Ta del av slutrapporten:


Genomförda förstudier inom Halvera Mera 2.0

Nedan finns en tabell över vilka fastighetsägare som deltog i Halvera Mera 2.0. För fullständig förstudierapport hänvisas till respektive fastighetsägare, dessa publiceras inte inom kampanjen.

Följande fastighetsägare har ingått i projektet:

Företag Ort Ägandeform
Landskronahem AB Landskrona Kommunal
Stiftelsen Chalmers Studenthem Göteborg Privat
BRF Täckdiket 4 Mölndal BRF
AB Trelleborgshem Trelleborg Kommunal
HSB Brf Enerbacken, 2021 Mölndal BRF
Uppsalahem AB Uppsala Kommunal
Kvalitetsbostäder Helsingborg Privat
Mattias Tyrberg Helsingborg Privat
Fastighetsaktiebolaget Ormvråken Eskilstuna Privat
Kalmarhem AB Kalmar Kommunal
Stena fastigheter Skärholmen A Stockholm Privat
EKO Bostäder Norr AB Örnsköldsvik Privat
Brf Västgötagatan Stockholm BRF
Gamla byn AB Avesta Kommunal
Knivstabostäder AB Knivsta Kommunal
Brf Utkiken Stockholm BRF
Landskronahem AB Landskrona Kommunal
Bollnäs bostäder Bollnäs Kommunal
Brf Tosterö 3 Stockholm BRF
Telge Bostäder AB Södertälje Kommunal

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad