Syftet med kampanjen är att nå ut med metoden Rekorderlig Renovering till fler fastighetsägare för att öka antalet goda exempel med metoden.

De fastighetsägare som deltagit i Halvera Mera 1.0 och Halvera Mera 2.0 och därmed genomfört Etapp 1 i metoden Rekorderlig Renovering, erbjöds under 2016 finansiering för att gå vidare och genomföra en renovering (Etapp 2) eller för att följa upp en redan genomförd renovering (Etapp 3). Det erbjudna stödet skulle användas för att handla upp en konsult för energisamordning av respektive etappmoment. Planen är att kontinuerligt i omgångar kunna erbjuda de fastighetsägare som genomfört Etapp 1 stöd för att gå vidare med Etapp 2 och 3.

Erfarenheterna från tidigare omgångar av kampanjen Halvera Mera och pilotprojekt Rekorderlig Renovering hade till denna resulterade i att deltagande fastighetsägare och dess konsulter erbjöds en obligatorisk inledande utbildning i metoden Rekorderlig Renovering, vid samma tillfälle som deltagande fastighetsägare och konsulter i Halvera Mera 3.0.

Dokumentation från den inledande utbildningen finns under > Genomförda aktiviteter.

För genomförande av projekt enligt metoden Rekorderlig Renovering finns ett antal dokumentmallar att använda. Dessa uppdaterades senast i samband med utlysningen av Halvera Mera 3.0 och Halvera Mera Etapp 2 & 3 och återfinns under rubriken Verktyg > Dokumentmallar BeBo projekt.

Projektet pågår 2016-2020 med slutrapportering 2021. Fastighetsägarna i projektet genomför sina delprojekt i olika takt, och deras medverkan avrapporteras efter hand. Nedan finns länkar med information om de projekt som färdigställts och avrapporterats.