Erfarenheterna från tidigare omgångar av kampanjen Halvera Mera resulterade i att Halvera Mera 3.0 innehöll både en obligatorisk inledande utbildning i metoden Rekorderlig Renovering för deltagande fastighetsägare och dess konsulter, samt ett obligatoriskt slutseminarium för erfarenhetsdelning.

Dokumentation från dessa tillfällen finns under Genomförda aktiviteter:
> Halvera Mera 3.0 - Inledande utbildning
> Halvera Mera 3.0 - Slutseminarium

Det sammanställda resultatet redovisades i slutrapporten från 2017. I rapporten jämförs på samma sätt som i tidigare slutrapporter från 2013 bland annat vilka fastighetsägare som undersökt vilka åtgärder, baserat på bland annat ägandeform, geografiskt läge och ortens storlek.

Ta del av slutrapporten:


För genomförande av projekt enligt metoden Rekorderlig Renovering, finns ett antal dokumentmallar att använda. Dessa uppdaterades senast i samband med utlysningen av Halvera Mera 3.0 och Halvera Mera Etapp 2 & 3 och återfinns under rubriken Verktyg > Dokumentmallar BeBo projekt.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad